• (+372) 672 9180

30 sept.

Konkurentsiamet kooskõlastas  29.09.2022 oma otsusega nr 7-3/2022-134   AS Saku Maja Saku ja Kurtna võrgupiirkonnale uue müüdava soojuse piirhinna 114,71 €/MWh (ilma käibemaksuta hind). Koos käibemaksuga on piirhind  137,65 €/MWh.

Võrreldes varasema soojuse piirhinnaga tõuseb  uus piirhind 21,5%. 

Hinnatõus on tingitud soojusenergia tootmiseks kasutatavate kütuste ning elektri hinnatõusust, samuti on soojusenergia piirhinna arvutamise valemisse lisatud järelvalvetasu komponent.

Reaalne müügihind kujuneb välja  jooksva kuu lõpuks ning sõltub kasutavate kütuste kogustest ja  sisendhindadest, kuid mitte kõrgem kui kooskõlastatud piirhind.