• (+372) 672 9180

  Võrguühenduse asukoht ja kirjeldus

  Kinnistu aadress:

  Kinnistu omanik:

  Katastritunnus:

  Ehitise tüüp:

  eramukorterelamuridamajatööstus-/ärihoone

  Muu (täpsustage)

  Taotlusega tellitakse:

  uus liitumine madalpingelpingesüsteemi või faaside arvu muutminepeakaitsme suurendamineajutise võrguühenduse pingestaminepeakaitsme vähendaminevõrgu ümberehitus kliendi soovilteise võrguühenduse väljaehitaminetehniliste tingimuste väljastaminevõrguühenduse taastamine

  Muu(täpsustage):

  Olemasoleva võrguühenduse ja mõõtesüsteemi andmed

  Faaside arvud:

  1 (220V)3x400 (230V)

  Mõõtesüsteemi asukoht:

  hoonesväljaspool hoonetliitumiskilbis

  Mujal (täpsustage)

  Olemasoleva kaitsme nimivool (A):

  6101620253263

  Muu(täpsustage):

  Soovitava võrguühenduse ja mõõtesüsteemi andmed

  Faaside arvud:

  1 (220V)3x400 (230V)

  Mõõtesüsteemi asukoht:

  hoonesväljaspool hoonetliitumiskilbis

  Mujal (täpsustage)

  Olemasoleva kaitsme nimivool (A):

  6101620253263

  Muu(täpsustage):

  Taotlusele lisatud dokumendid:

  Katastriüksuse plaanVolitus

  Muu:

  Lisa failid  Liitumispunkti asukoha koordinaadid L-Est süsteemis:

  X koordinaat

  Y kordinaat

  Taotluse esitaja

  Ees- ja perekonnanimi/ärinimi:

  Postiaadress:

  Kontakttelefon:

  E-posti aadress:

  Kuupäev: