• (+372) 672 9180

Võrguühenduse asukoht ja kirjeldus

Kinnistu aadress:

Kinnistu omanik:

Katastritunnus:

Ehitise tüüp:
eramukorterelamuridamajatööstus-/ärihoone

Muu (täpsustage)

Taotlusega tellitakse:
uus liitumine madalpingelpingesüsteemi või faaside arvu muutminepeakaitsme suurendamineajutise võrguühenduse pingestaminepeakaitsme vähendaminevõrgu ümberehitus kliendi soovilteise võrguühenduse väljaehitaminetehniliste tingimuste väljastaminevõrguühenduse taastamine

Muu(täpsustage):

Olemasoleva võrguühenduse ja mõõtesüsteemi andmed

Faaside arvud:
1 (220V)3x400 (230V)

Mõõtesüsteemi asukoht:
hoonesväljaspool hoonetliitumiskilbis

Mujal (täpsustage)

Olemasoleva kaitsme nimivool (A):
6101620253263

Muu(täpsustage):

Soovitava võrguühenduse ja mõõtesüsteemi andmed

Faaside arvud:
1 (220V)3x400 (230V)

Mõõtesüsteemi asukoht:
hoonesväljaspool hoonetliitumiskilbis

Mujal (täpsustage)

Olemasoleva kaitsme nimivool (A):
6101620253263

Muu(täpsustage):

Taotlusele lisatud dokumendid:
Katastriüksuse plaanVolitus

Muu:

Lisa failid


Liitumispunkti asukoha koordinaadid L-Est süsteemis:

X koordinaat

Y kordinaat

Taotluse esitaja

Ees- ja perekonnanimi/ärinimi:

Postiaadress:

Kontakttelefon:

E-posti aadress:

Kuupäev: