• (+372) 672 9180

24 juuli

Elektrilevi teavitab plaanilisest elektrikatkestusest  27.07.2023 ajavahemikul kell 09:15 – 15:15 aadressil Tiigi tänav 3, Kurtna küla

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu. Töid teostab Connecto Eesti.

Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke ning eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed.

Juhime tähelepanu, et seoses elektrikatkestusega kaasneb sellega ka ajutine sooja veega varustamise katkestus!

Vabandame ebameeldivuste pärast!