• (+372) 672 9180

Käimasolev voor suletakse 20.04.2021!

Keskkonnainvesteeringute Keskusele saavad eraisikud esitada taotlusi toetuse saamiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks.

Kes saab toetust taotleda?

Saku valla territooriumil asub kaks üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisala. Nendeks on Saku reoveekogumisala, kuhu kuulub Saku alevik koos lähiümbrusega ning Keila jõe reoveekogumisala (Üksnurme küla, Kasemetsa küla, Metsanurme küla, Kiisa alevik, Kurtna küla ja Roobuka küla).

Liitumisprotsess kasutades KIK toetust (2)

 

 

 

 

 

NB! Juhul kui vajate toetuse taotlemisel abi soovitame pöörduda AS Saku Maja poole %MCEPASTEBIN%