• (+372) 672 9180

 

HANKETEADE 20.03.2015

 

AS Saku Maja on välja kuulutanud AS Saku Maja veemajandusinfrastruktuuri rekonstrueerimise projektraames avatud hankemenetlusega „Juuliku küla, Tammemäe küla ja Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Projekteerimis-ehitustööd“.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.aprill 2015.a. kl.10:00.

HANKELEPINGU SÕLMIMISE TEADE19. aprillil 2013.a sõlmiti AS Saku Maja ja OÜ SystemTest hankeleping Saku aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaugmonitooringsüsteemi projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hanke maksumus ilma käibemaksuta on 61 137,30 EUR. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 16.oktoober 2013 a. Töö teostamise rahastajad on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Saku vald. HANKETEADE 08.06.2012AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames avatud hankemenetlusega „Saku aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaugmonitooringsüsteemi projekteerimine ja ehitamine“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.aprill 2013.a. kl.10:00.HANKETEADE 22.02.2013 AS Saku Maja on välja kuulutanud lihthanke “Saku vallas Roobuka külas veetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine”. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.03.2013 kell 10:00. HANKETEADE 21.02.2013 AS Saku Maja on välja kuulutanud lihthanke “Männiku, Tõdva, Tänassilma ja Jälgimäe külade puurkaevpumplate soojustamine”. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.02.2013 kell 10:00. HANKETEADE 20.02.2013 AS Saku Maja on välja kuulutanud lihthanke “Männiku, Tõdva, Tänassilma ja Jälgimäe külade puurkaevpumplatesse raua- ja mangaanieraldusfiltrite soetamine (5 kpl)”.   Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.02.2013 kell 11:00. HANKELEPINGU SÕLMIMISE TEADENeljapäeval, 23.augustil 2012.a sõlmiti AS Saku Maja ja AS Nordecon hankeleping Saku aleviku puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaamade projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lepingu raames rekonstrueeritakse Saku aleviku Teaduse, Nurme ja Kannikese puurkaev-pumbamajad.   Hanke maksumus ilma käibemaksuta on 1 244 168,95 EUR. Hankelepingu täitmise tähtaeg on sügis 2013 a. Töö teostamise rahastajad on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Saku vald. HANKELEPINGU SÕLMIMISE TEADENeljapäeval, 23.augustil 2012.a sõlmiti AS Saku Maja ja OÜ P.P.Ehitusjärelevalve vahel hankeleping Saku aleviku veetöötlussüsteemi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks. Lepingu raames teostatakse omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenust Saku aleviku puurkaev-pumplate ja veetöötlussüsteemide (Teaduse, Nurme ja Kannikese veetöötlussõlmed) ehitustööde teostamisel.  Hanke maksumus ilma käibemaksuta on 15 600,00 EUR. Hankelepingu täitmise tähtaeg on sügis 2013 a. Töö teostamise rahastajad on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Saku vald. HANKETEADE 08.06.2012AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames avatud hankemenetlusega teenuse hanke „Saku aleviku veetöötlussüsteemi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri hange“. Hankedokumentide saamiseks palume esitada taotlus e-mailiga aadressile marko.matsalu@sakumaja.ee ,näidates ära taotleja nime, registrikoodi ning kontaktandmed. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.juuni 2012.a. kl.11:00.HANKETEADE 10.05.2012AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames avatud hankemenetlusega ehitushanke „Saku aleviku puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaamade projekteerimine ja ehitamine“. Hankedokumentide saamiseks palume esitada taotlus e-mailiga aadressile marko.matsalu@sakumaja.ee ,näidates ära taotleja nime, registrikoodi ning kontaktandmed. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.juuni 2012.a. kl.10:00.HANKETEADE 04.01.2012AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames avatud hankemenetlusega ehitushanke „Saku aleviku puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaamade projekteerimine ja ehitamine koos ÜVK kaugmonitooringsüsteemi välja arendamisega“. Hankedokumentide saamiseks palume esitada taotlus e-mailiga aadressile marko.matsalu@sakumaja.ee ,näidates ära taotleja nime, registrikoodi ning kontaktandmed. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.veebruar 2012.a. kl.11:00. HANKELEPINGU SÕLMIMISE TEADE 07.09.11 Neljapäeval, 08. septembril kell 11:00 allkirjastatakse kolmas Saku torustike ehitustööde leping summas ligi 6,99 miljonit eurot, mida rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektist „Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamine ja rekonstrueerimine“ ning nn rohelise investeerimisskeemi raames projektist  „Saku aleviku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine“. Lepingu allkirjastamine toimub Saku mõisas aadressil Juubelitammede tee 4, Saku. Lepingu allkirjastamisega saab kaetud kogu Saku alevikus kavandatud torustike ehitustööde maht. Lepingu sõlmivad tellijana AS Saku Maja ning töövõtjana AS Skanska EMV. Ehituslepingu maksumuseks ilma käibemaksuta on ligi 6,99 miljonit eurot, millest ligi 5,72 miljonit kulub vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisele, ligi 0,23 miljonit sadeveetorustike rajamisele ning ligi 1,04 miljonit kaugküttetorustike rajamisele. Lepinguga hõlmatud tööde käigus tuleb välja ehitada ligi 14,6 km veetorustikke koos liitumispunktidega, ligi 13,3 km kanalisatsioonitorustikke koos liitumispunktidega, ligi 4,3 km sademeveetorustikke ning ligi 5,5 km kaugküttetorustikke. Lepingu ehitustööd algavad esimestes lõikudes 2011. aasta septembris ning ehitustööd peavad olema lõppenud 2012 aasta hilissügiseks. Peale seda on 100% projekti piirkonna elanikel võimalus liituda ühisveevärgi– ja kanalisatsioonivõrguga ning saada endale nõuetele vastav joogivesi. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamist kaasrahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning Saku vald. Koos vee- ja kanalisatsioonitorustikega rajatakse samaaegselt kõigis kolmes piirkonnas kokku ligi 14,2 km sadeveetorustikke. Sademeveetorustike rajamist rahastab täies ulatuses Saku vald. Kaugküttetorustike rajamist kaasrahastatakse nn rohelise investeerimisskeemi raames läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning omaosaluse tasub AS Saku Maja. Kõigi tööde tellijaks ja projektide elluviijaks on AS Saku Maja. HANKE PIKENDAMISE TEADE 28.07.2011 AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames avatud hankemenetlusega ehitushanke „Saku tsentraalsete reoveepumplate rekonstrueerimine“. Hankija pikendab pakkumuste esitamise tähtaega. Pakkumus esitada hankijale hiljemalt 09. augustil 2011. kell 10:00 aadressil AS Saku Maja, Juubelitammede tee 6, Saku. HANKETEADE 11.07.2011 AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames avatud hankemenetlusega ehitushanke „Saku tsentraalsete reoveepumplate rekonstrueerimine“. Hanke käigus teostatakse vastavalt Saku tsentraalsete reoveepumplate rekonstrueerimise ehitusprojektile pumplate ja torustike rekonstrueerimistööd ning reoveepumplate krundil torustike paigaldamisega otseselt seotud tööd. Hankedokumentide saamiseks palume esitada taotlus e-mailiga aadressile marko.matsalu@sakumaja.ee ,näidates ära taotleja nime, registrikoodi ning kontaktandmed. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.juuli 2011.a. kl.10:00. HANKE PIKENDAMISE TEADE 30.06.2011 AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames ehitushanke ” Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ning kaugküttetorustike ehitustööd. I Piirkond “. Hankija pikendab pakkumuste esitamise tähtaega 7 päeva võrra. Pakkumus esitada hankijale hiljemalt 11. juulil 2011. kell 11:00 aadressil AS Saku Maja, Juubelitammede tee 6, Saku. HANKE PIKENDAMISE TEADE 14.06.2011 AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames ehitushanke ” Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ning kaugküttetorustike ehitustööd. I Piirkond “. Hankija pikendab pakkumuste esitamise tähtaega 7 päeva võrra. Pakkumus esitada hankijale hiljemalt 4. juulil 2011. kell 11:00 aadressil AS Saku Maja, Juubelitammede tee 6, Saku. HANKELEPINGU SÕLMIMISE TEADE17.05.2011 allkirjastatakse Saku aleviku veemajandusprojekti teine vee- ja kanalisatsioonitorustike, sademeveetorustike ning kaugküttetorustike ehitustöövõtuleping kogusummas 3,18 miljonit eurot., mida rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektist „Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamine ja rekonstrueerimine“ ning nn rohelise investeerimisskeemi raames projektist  „Saku aleviku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine“. Lepingu allkirjastamine toimub Saku mõisas aadressil Juubelitammede tee 4, Saku. Lepingu sõlmivad tellijana AS Saku Maja ning töövõtjana Nordecon AS ja AS EG Ehitus. Ehituslepingu maksumuseks ilma käibemaksuta on ligi 3,18 miljonit eurot, millest ligi 2,37 miljonit kulub vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisele, ligi 0,26 miljonit sadeveetorustike rajamisele ning ligi 0,55 miljonit kaugküttetorustike rajamisele. Lepinguga hõlmatud tööde käigus tuleb välja ehitada ligi 6,6 km veetorustikke koos liitumispunktidega, ligi 5,5 km kanalisatsioonitorustikke koos liitumispunktidega, ligi 1,2 km sademeveetorustikke ning ligi 1,75 km kaugküttetorustikke. Lepingu ehitustööd algavad esimestes lõikudes 2011. aasta juunis ning ehitustööd peavad olema lõppenud 2012 aasta sügiseks. Peale seda on 100% projekti piirkonna elanikel võimalus liituda ühisveevärgi– ja kanalisatsioonivõrguga ning saada endale nõuetele vastav joogivesi. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamist kaasrahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning Saku vald. Sademeveetorustike rajamist rahastab täies ulatuses Saku vald. Kaugküttetorustike rajamist kaasrahastatakse nn rohelise investeerimisskeemi raames läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning omaosaluse tasub AS Saku Maja. Kõigi tööde tellijaks ja projektide elluviijaks on AS Saku Maja. HANKETEADE 12.05.2011AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames ehitushanke ” Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ning kaugküttetorustike ehitustööd. I Piirkond “. Hanke käigus teostatakse vastavalt Saku aleviku ühisveevärgi-, kanalisatsioonitorustike ja reoveepumplate ning kaugküttetorustiku ehitusprojektidele ehitus- ja rekonstrueerimistööd. Hankedokumentide saamiseks palume esitada taotlus e-mailiga aadressile Marko.Matsalu@sakumaja.ee , näidates ära taotleja nime, registrikoodi ning kontaktandmed. Hankedokumendid väljastatakse CD-l AS-st Saku Maja, aadressil Juubelitammede tee 6, Saku alevik, Harjumaa. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.06.2011 kell 11:00. Loe lähemalt siit HANKE PIKENDAMISE TEADE AS Saku Maja on pikendanud ehitushanke “Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ning kaugküttetorustike ehitustööd. II Piirkond ”  esitamise tähtaega. Pakkumus tuleb esitada hankijale hiljemalt 18.04.2011.a kell 14:00 aadressil AS Saku Maja, Juubelitammede tee 6, Saku. HANKETEADE 18.02.2011 AS Saku Maja on välja kuulutanud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti raames avatud hankemenetlusega ehitushanke ” Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ning kaugküttetorustike ehitustööd. II Piirkond “. Hanke käigus teostatakse vastavalt Saku aleviku ühisveevärgi-, kanalisatsioonitorustike ja reoveepumplate ning kaugküttetorustiku ehitusprojektidele ehitus- ja rekonstrueerimistööd. Hankedokumentide saamiseks palume esitada taotlus e-mailiga aadressile Marko.Matsalu@sakumaja.ee , näidates ära taotleja nime, registrikoodi ning kontaktandmed. Hankedokumendid väljastatakse CD-l AS-st Saku Maja, aadressil Juubelitammede tee 6, Saku alevik, Harjumaa. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.04.2011 kell 14:00. Loe lähemalt siit HANKELEPINGU SÕLMIMISE TEADE AS Saku Maja teatab eduka pakkujaga AS Infragate Eesti  hankelepingu  sõlmimisest  Saku ÜVK torustike ja kaugküttetorustike ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks. Lepingu raames teostatakse omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenust ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödele I, II ja III piirkonnas ning kaugküttetorustikele I ja II piirkonnas. Omanikujärelevalvet teostatakse  41,5 km ühisvee- ja 38,6 km kanalisatsioonimagistraaltorustikule, 14 km sademevee kanalisatsioonitorustikule ning ca 7,3 km kaugküttetorustikule. Lisaks rajatakse kõigile reoveekogumisalal olevatele kinnistute liitumispunktid ühisveevarustuse- ja –kanalisatsiooniga. Hanke maksumus ilma käibemaksuta on 2 955 760,00 krooni / 188 907,49 EUR. Hankelepingu täitmise tähtaeg on suvi, 2013 a. Töö teostamise rahastajad on ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonitorustike rajamisel Euroopa liidu Ühtekuuluvusfond ja Saku vald; sademeveekanalisatsioonitorustike rajamisel Saku vald ning kaugküttetorustike rajamisel SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja AS Saku Maja. Saku aleviku veemajandusprojekti esimene ehitustöövõtuleping sai allkirjastatud 22. detsembril allkirjastasid AS Saku maja juhatuse liige Marko Matsalu ja Skanska EMV AS-i juhatuse liige Andres Aavik Saku mõisas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanlisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimine“ torustike ehitustööde lepingu summas ligi 75,9 miljonit krooni ehk ligi 4,85 miljonit eurot. Tööd viiakse läbi AS-i Kommunaalprojekt poolt koostatud projekti järgi. Saku reoveekogumisalal projekteeritud ja rajatavate torustikega saab tutvuda järgmistel joonistel: Joonis 1 ja Joonis 2 Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti teostamist rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Saku vald. Projekti elluviijaks ja tööde tellijaks on AS Saku Maja. Loe lähemalt siit