• (+372) 672 9180

26 sept.

AS Saku Maja muudab veeteenuste hinnakirja kooskõlastatuna Konkurentsiametiga. Uus hinnakiri hakkab kehtima alates 01.11.2022.

Uue hinnakirja tõus võrreldes varasemaga on peamiselt tingitud tulenevalt kõrgetest elektrienergia hindadest.

Kuna enamus ühisveevärgi seadmetest (pumbad) töötavad elektriga, siis elektri hinna tõusuga kaasneb ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste tootmiskulude tõus. Samuti osaliselt on kanalisatsiooniteenuse hinnatõusu taga AS Tallinna Vesi teenuste hindade tõus, kuna reovesi pumbatakse Tallinna ühiskanalisatsiooni süsteemi.

Uus hinnakiri leitav siit.