• (+372) 672 9180

AS  SAKU MAJA POOLT PAKUTAVAD VEEMAJANDUSALASED TEENUSED:

 • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenused (ÜVK) Saku valla territooriumil
 • Muud teenused (vt. hinnakiri(-jad)):
  – Kanalisatsioonitorustike survepesu
  – Konsultatsioon veevarustuse ja kanalisatsiooni alal

Vee-ettevõtja tegevuspiirkonnad on kehtestatud Saku Vallavolikogu otsusega 15. juuni 2017 nr 32.

 

AS Saku Maja tegevuspiirkonnaks ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenuse osutamisel Saku vallas: 

 • Saku reoveekogumisala Saku alevik, Juuliku küla, Üksnurme küla ja Tammemäe küla;
 • Männiku reoveekogumisala Männiku küla;
 • Tänassilma tehnopark ja Tänassilma küla;
 • Keila jõe reoveekogumisala Kurtna küla, Kiisa alevik, Roobuka küla, Metsanurme küla, Kasemetsa küla ja Üksnurme küla;
 • Saustinõmme reoveekogumisala Nõmme tee, Risti tee ja Õie tee piirkond.

AS Saku Maja tegevuspiirkonnaks ühisveevärgi teenuse osutamisel Saku vallas:

 • Jälgimäe 1 ja Jälgimäe 2 piirkonna Jälgimäe küla;
 • Kajamaa-Tõdva reoveekogumisala Tõdva ja Kajamaa küla;
 • Lokuti reoveekogumisalal Lokuti küla;
 • Roobuka küla Metsanurga tee piirkonnas.