• (+372) 672 9180

1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenused (ÜVK)

2. Muud teenused (vt hinnakiri(-jad)):
– Kanalisatsioonitorustike survepesu
– Kaevamistööd
– Vee ja kanalisatsiooni välis- ja sise võrkude remont ja ehitamine
– Konsultatsioon veevarustuse ja kanalisatsiooni alal
– Projekteerimisteenus