• (+372) 672 9180

AS Saku Maja poolt pakutavad veemajandusalased teenused:

  • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenused (ÜVK)
  • Muud teenused (vt. hinnakiri(-jad)):
    – Kanalisatsioonitorustike survepesu
    – Kaevamistööd
    – Vee ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrkude remont ja ehitamine
    – Konsultatsioon veevarustuse ja kanalisatsiooni alal