• (+372) 672 9180

Elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimused

AS SAKU MAJA võrgulepingu tüüptingimused

AS Saku Maja võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63A

Saku Maja AS elektrilepingu tüüptingimused

AS SAKU MAJA poolt hallatav jaotusvõrk:

Juhul kui teie elektrialane probleem jääb punasega märgitud ala sisse, siis palun võtke ühendust meie üldtelefonil 6 729 180.

Juhul kui teie elektrialane probleem jääb punasega märgitud alast välja, siis rikke korral on abiks number 1343 ning muudes küsimustes tel. 777 1545.