• (+372) 672 9180

03 aug.

Täna avati Kõivu tee reoveepumpla ning kõigil Kõivu tee kinnistutel on nüüdsest võimalik liituda ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga. 

Protsessi tuleks alustada tehniliste tingimuste taotlemisega, seejärel võib alustada vastavalt väljastatud tingimustele projekteerimis- ja ehitustöödega kinnistul. Tehniliste tingimuste taotluse blanketi leiate https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/

Kogu liitumisprotsessi kirjeldusega kuni teenuslepingu sõlmimiseni välja saate tutvuda https://www.sakumaja.ee/vesi/keila-joe-rka-projekt/liitumisprotsessi-kirjeldus/.